Naar boven

Privacy policy

Inleiding

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens van alle bezoekers van Edeco.nl. De privacy van bezoekers is voor ons uitermate belangrijk. Het Privacy- en Cookiebeleid is bedoeld om je inzicht te geven in hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Jouw instemming

Het verstrekken van jouw gegevens aan Edeco.nl is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je jouw gegevens wilt invoeren. Echter, om je in te schrijven voor de Nieuwsbrief of deel te nemen aan winacties, is het invoeren van enkele gegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel zijn.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

anonieme bezoekersgegevens

Wanneer je Edeco.nl bezoekt, worden er geen privacygevoelige gegevens over jou opgeslagen. Wel worden er een aantal anonieme bezoekgegevens geregistreerd, zoals URL, IP-adres van jouw computer, browsertype en -taal, de website via welke je op ons platform terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip waarop je ons platform bezoekt, de pagina's die je bezoekt, de koppelingen die je gebruikt en de inhoud die je doorbladert. Om onze dienstverlening continu te verbeteren, analyseert Edeco.nl het webgedrag van bezoekers binnen haar platform. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. De gegevens die Edeco.nl van bezoekers verzameld en verwerkt, zullen gebruikt worden voor onder andere de volgende doeleinden:

  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid: Edeco.nl is ontwikkeld voor onze bezoekers. Onze droom is om online winkelen, samen met jou, leuker en gemakkelijker te maken dan ooit te voren! Om dit te bereiken, willen wij graag van jou leren!

  • Het versturen van E-mails: Edeco.nl kan jouw E-mail adres voor verschillende doeleinden gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van aanmeldingsbevestigingen, meldingen, aankondigingen, nieuwsbrieven, etc. Wij zullen jouw E-mail adres echter nooit verkopen aan derde acquisitiepartijen.

  • Het optimaliseren van marketing campagnes: door geanonimiseerde gebruikersdata te bundelen en te analyseren komen wij veel te weten over de productvoorkeuren van onze doelgroep. Met deze informatie kunnen wij bijvoorbeeld nog betere productselecties maken en onze marketing campagnes optimaliseren. Deze gegevens bevatten echter geen informatie over jou als individuele gebruiker en zijn dan ook niet herleidbaar tot een individuele gebruiker.

klantenservicegegevens

Edeco.nl verzamelt informatie die haar helpt de klantenservice en klantrelatie te verbeteren, zoals de vragen of klachten die je aan ons gecommuniceerd hebt. De informatie verkrijgen we onder andere uit telefoongesprekken en e-mailconversaties met de helpdesk en andere interactie tussen jou en Edeco.nl.

Cookies

Om onze gebruikers een goed werkende dienstverlening aan te kunnen bieden, maakt Edeco.nl gebruik van cookies. Er zijn verschillende typen cookies, die elk een eigen doel hebben. In deze paragraaf zullen wij uitleggen welk type cookies Edeco.nl wel en niet gebruikt.

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van het platform. Deze cookies onthouden de voorkeuren van bezoekers en de bekeken content op onze website.

Analytische cookies

Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Edeco.nl gebruik van analytische cookies. Deze bevatten informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken, etc. De bezoekersstatistieken worden verkregen en geanalyseerd met softwareprogramma's zoals Google Analytics en Mixpanel. Analytische cookies zijn anoniem en worden niet herleid naar een individuele bezoeker.

COOKIES DIE WIJ NIET GEBRUIKEN

Edeco.nl maakt geen gebruik van tracking cookies. Dit zijn cookies die het volgen van de gebruiker mogelijk maken voor het tonen van passende advertenties op verschillende sites door derde acquisitiepartijen.

EXTERNE COOKIES

Wanneer een bezoeker via Edeco.nl gebruik maakt van een andere website, is het mogelijk dat deze websites een cookie plaatsten. Voorbeelden hiervan zijn cookies van social media websites (zoals het delen van een product op Facebook of Twitter) en webwinkels die je bezoekt (zoals de artikelen die je in jouw winkelmandje plaatst). Edeco.nl ontvangt een provisie van een webwinkel wanneer de gebruiker daadwerkelijk besluit om een product aan te schaffen. Voor het meten hiervan worden performance cookies gebruikt, die geplaatst worden door affiliate netwerken of de webwinkel zelf. Performance cookies slaan geen persoonlijke informatie op, zijn anoniem, en worden niet herleid naar personen. Edeco.nl heeft geen toegang tot de inhoud van externe cookies en kan deze gegevens dan ook niet gebruiken voor eigen doeleinden. Voor de cookies die externe partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, Edeco.nl heeft daar geen invloed op.

Delen, uitwisselen en bekend maken van jouw gegevens

Edeco.nl zal jouw gegevens niet verkopen, leasen of anderszins bekend maken aan derden om commerciële redenen. Jouw gegevens kunnen alleen door ons worden gedeeld als je daarmee hebt ingestemd. Sommige van onze diensten zijn van zodanige aard dat de gegevens van gebruikers worden gepubliceerd als deze hier toestemming voor geven. Hierbij valt te denken aan diensten waarmee gebruikers hun eigen inhoud kunnen publiceren, zoals een social media share. Enkel in speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daarvoor, je gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van bevoegde autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Wel kunnen wij geanonimiseerde gebruikers data delen met andere onderdelen van Drydock B.V. en haar partners. Deze algemene statistieken bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet herleid worden naar een individuele gebruiker, maar verschaffen enkel inzichten in de karakteristieken van een bepaald gebruikerssegment.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van gegevens te voorkomen.

Inzage, wijziging en verwijdering van je gegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om eerlijk en open te zijn over de manier waarop wij met je gegevens omgaan. Vanzelfsprekend kun je jezelf te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij zullen jouw emailadres dan uit onze database verwijderen.

Als je meer wilt weten over welke gegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een bericht sturen naar hello@edeco.nl met als onderwerp "inzage, wijziging en verwijdering van gegevens". Wel vragen we je om in het bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke gegevens jouw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van jouw verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens de betreffende gegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Edeco.nl verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen van het Privacy- en Cookiebeleid

Edeco.nl behoudt zich het recht voor haar Privacy- en Cookiebeleid op ieder moment aan te passen. We adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Geregistreerde gebruikers zullen bij wezenlijke veranderingen op de hoogte gebracht worden bij het inloggen op het platform.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2014.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy- en Cookiebeleid? Mail ons dan gerust op het E-mailadres: hello@edeco.nl.

meld je aan voor onze nieuwsbrief